• 2017
 • 27-30 Nisan

II. International Expermed HakkındaDerneğimiz himayesinde ve derneğimizin kurucu üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ile Valencia ve Stanford Üniversiteleri Kadın Doğum ve Jinekoloji Profesörü Dr. Carlos Simon’un başkanlığında düzenlenen "Uluslararası "EXPERMED Kongresi, 27-30 Nisan 2017" tarihleri arasında Girne, Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek.

Hepimizin bildiği gibi üreme tıbbı dünyası oldukça hızlı bir şekilde değişmekte. Günümüz verileri yardımcı üreme teknikleri (YÜT) uygulamalarının kendi başarı sınırlarını zorlamakta olduğunu göstermekte ve bu nedenle standardize edilmiş protokollerin kullanıldığı fakat hastaya özel, kişiselleştirilmiş, yenilikçi yaklaşımlara acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

İnfertilite tanı ve tedavisindeki gelişmelerin, yakın zamanda YÜT teknolojilerinin de hızla ilerlemesini sağlayacağı aşikardır. Bu noktada üreme tıbbı ile ilgili problemlerin evrensel boyutta tartışılması gerekmektedir. Böyle bir tartışma ortamını sağlamak adına düzenlediğimiz kongremizin yeni tanı ve tedavi yaklaşımları geliştirmekteki becerimizi artıracağını umut ediyoruz. Bu şekilde ortaya konulmuş bir çerçeve ile sadece son gelişmeleri özetlemek değil klinik yaklaşımlarımızı da iyileştirmek amacını taşıyoruz. Kongremizin bu amaca hizmet edebilecek özgün ve interaktif bir düzlem olmasını hedefliyoruz.

Üreme tıbbının her yönüyle değerlendirilebilmesi için multi-disipliner bir yaklaşım gerektiği gerçeğinden hareketle üreme tıbbı cerrahisi, genetik/genomik, endokrinoloji, laboratuvar teknolojileri ve kriyoperzervasyon konularının teknik, klinik ve sosyal yönlerini içeren çok yönlü bir bakış açısı oluşturmayı da amaçladık. Bu sebeple kongremizin tüm bölümlerini ve konu başlıklarının anlatımını alanında uzman uluslararası düzeyde tanınan öncü bilim adamlarına emanet ettik.

Akdeniz’in en önemli turistik bölgelerinden Kıbrıs’ın tatil için en cazip dönemlerinden birinde, Nisan ayında kongremiz için buluşacağız. Girne’nin kendine özgü aktiviteleri ve doğasıyla eğlenceli bir kaçamak yaparken üreme tıbbı & tedavileri konusundaki güncel bilgileri de özgün bir şekilde kazanımlarımız arasına ekleyeceğiz. Özenle hazırlanmış bilimsel program ve Girne’nin heyecan dolu atmosferi sayesinde unutulmaz bir deneyim yaşayacağız.

Üreme tıbbı ve tedavisi alanında faaliyet gösteren bütün meslektaşlarımızı kongremizde görmekten onur duyacağız.

Carlos Simon
 ve Mustafa Bahceci
Kongre Başkanları • 00

  GÜN

 • 00

  SAAT

 • 00

  DAKİKA

 • 00

  SANİYE

II. International Expermed Kurullar

Dr. Mustafa Bahçeci
Dr. Carlos Simon


 

BİLİMSEL PROGRAM & KURSLAR

    Kişiselleştirilmiş üreme tedavileri ve hizmetleri: Neredeyiz ve gelecekte bizi ne bekliyor?
    Güncel endokrinoloji ve genetik: Sonraki öncekinin yerini alacak mı?
    Yenilenmiş time lapse teknolojisi: Embriyo seçimi için tam otomatizasyon ve gelişmiş tasarımlar
    Son teknoloji PGS: Nasıl, ne zaman, ve kime?
    Son teknoloji infertilite tedavileri: Hastaya özel mi yoksa hastalığa özel mi olmalı?
     Kişiselleştirilmiş YÜT siklus yönetimi: Global bir bakış
    Çifte özgü yaklaşım
    Bireye özgü KOH
    Bireye özgü laboratuar teknolojileri
    Bireye özgü ET
    Teoriden pratiğe: Uygulamaya yönelik üreme sağlığı bilimi
    Hastaya-özgü kontrollü ovaryen hiperstimülasyon: Sonuçların güvenli olarak en üst seviyeye çıkarılması
     21.yüzyılda reprodüktif cerrahi
    YÜT başarısızlıklarında kişiselleştirilmiş klinik yaklaşımlar
    Hasta yönetimi ile ilgili yaklaşımlar
    Klinik protokolleri ile ilgili yaklaşımlar
    Cerrahi yaklaşımlar
    Kanıta dayalı/deneysel yaklaşımlar
     YÜT sonrası doğan bebeklerin geleceği: gelişimsel, genetik ve epigenetik açıdan bakış
    Klinik yaklaşımların etkileri
    Laboratuar acısından bakış
    Prenatal & neonatal sonuçlar
    YÜT-ilişkili epigenetik düzensizlikler
    Tüpbebek laboratuarlarında standartların iyileştirilmesi: En son nereye kadar ulaşabiliriz?
    Freeze-all stratejisi: Yakın gelecekte tüm embriyolar dondurucuya mı girecek?
    Gametlerin gençleştirilmesi
    Ciddi mitokondriyel hastalıkların engellenmesi için pronükleus transferi
    Oksidatif stresin klinik önemi ve sperm DNA hasarı: Güncelleme
    Yaşam tarzı ve çevrenin sperm kalitesine etkisi: İyileştirebilmek mümkün mü?
    İnfertilite tanı ve tedavisinde genetiğin kullanımı
    Teoriden pratiğe erkek infertilite genetiği
    Endometriyozis’in erken tanısında genetik testlerin kullanımı: Gerçek mi kurgu mu?
    Sperm ve yumurta üretiminde genetik modifikasyon
    Üreme genetiği: Tanısal uygulamalar ve ötesi
    Yeni genomik teknolojilerin üreme tıbbı geleceğine etkileri
    Embriyoda mozaisizm: Ne yapacağız?
    Endometiyal reseptivitenin tanısı: gerçekler ve yapay sonuçlar
    Fertilitenin korunması
    Gamet ve embriyo kriyoprezervasyonu: En iyi strateji hangisi?
    Ovaryen doku transplantasyonu: Daha ne kadar deneysel kalacak?
    Fertilitenin korunmasında güncel klinik yönetim
    Elektif ve acil durumlarda gücel fertiliteyi koruyucu yaklaşımlar
    Kanser hastalarında fertilitenin acil olarak korunm
    Kanser tedavisi görmüş erkeklerde YÜT sonuçları – En güncel veriler
    Puberte öncesi bayanlarda fertilitenin korunması
    Over dokusu prezervasyonu: Dünya genelinde uygulama için hazır mı?
    Elektif fertilite korunmasında kanıta-dayalı yaklaşımlar: Ne zaman ve Kime?
    Fertilite korunmasını gerektiren ekstrem tıbbi durumlar
    In vitro aktivasyon: İnfertilite tedavisinde yeni bir yaklaşım
08:30 - 15:30 ANA PROGRAM KAYITLARI
08:30 - 14:30 KONGRE ÖNCESİ KURSLAR
  REPRODÜKTİF CERRAHİ ÇALIŞTAYI
  Moderatörler: C.Ünlü, T.Usta
08:30 - 14:30 Canlı yayın ameliyatlar (*)
  KRİYOPREZERVASYON ÇALIŞTAYI
  Moderatörler: E. Oral, K. Özgür
08:30 - 09:00 “Oosit ve embriyo kriyoprezervasyonunun pratik yönleri” M.Serdaroğulları
09:00 - 09:30 “Ejakulat ve testiküler sperm kriyoprezervasyonu: Güncel durum” H.Ruso
09:30 - 10:00 “Başarılı bir üreme sağlığını koruma programı için gerekli şartlar nelerdir?” A.P.Çil
10:00 - 10:30 “Acil fertilite prezervasyonu amaçlı ovülasyon indüksiyonu yaklaşımlarının güncel durumu ve geleceği” Ö.Öktem
10:30 - 11:00   Kahve Arası
11:00 - 11:30 “Fertilitenin korunması – Ne dondurmalı: oosit/embriyo/ovaryen doku?" K.Özgür
11:30 - 12:00 “Ovaryen doku kriyoprezervasyonu uygulamalarında ne aşamadayız?” M.Sönmezer
12:00 - 13:00   Öğle Yemeği
13:00 - 13:30 "Taze ve FET sikluslarında luteal faz desteği: Güncel durum." H.Yaralı
13:30 - 14:00 “Medikal nedenlere bağlı fertilite prezervasyonu: Global bir bakış” Ö.Öktem
14:00 - 14:30 “Sosyal nedenlere bağlı kriyoprezervasyon: Endikasyonlar, beklentiler, etik ve yasal yönleri” S.Kadanalı
  KRİYOPREZERVASYON ÇALIŞTAYI (UYGULAMA OTURUMU)
10:00 - 14:30 Uygulamalı oosit ve embriyo vitrifikasyon eğitimi (**)
  * Uzmanlardan 4-6 saatlik canlı cerrahi eğitimi. Her bir vaka katılımcılar ile birlikte canlı olarak yönetilip tartışılacaktır.
  ** Katılımcı sayısı 20 ile sınırlıdır. Kurs kaydı başvuru sırasında ve kontenjan uygunluğuna göre alınacaktır.
  ANA PROGRAM
15:15 - 15:30 Açılış Oturumu
  Oturum Başkanları: M.Bahçeci, C.Simon
  Faiz Sucuoglu - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı
  M.Bahçeci - ÜRSAK- Kurucu Üye
15:30 - 16:00 Ana Konuşma I
  “Kişiselleştirilmiş üreme tedavileri ve hizmetleri: Neredeyiz ve gelecekte bizi ne bekliyor?“ C.Simon
16:00 - 17:00 1.OTURUM : Güncel endokrinoloji ve genetik: Sonraki öncekinin yerini alacak mı?
  Oturum Başkanları: C.Demirel, S.Sakar
16:00 - 16:20 “Bir klinisyenin bakış açısından” H.Fatemi
16:20 - 16:40 “Bir genetikçinin bakış açısından” D. Blesa
16:40 - 17:00 Soru & Cevap  
17:00 - 17:30   Coffee Break
17:30 - 18:00 Özel Katkı
  Oturum Başkanı: Necati Fındıklı  
  “İnfertil çiftlerin tedavisi amaçlı doğan dünyanın ilk üç ebeveynli bebekleri: Bilimsel ve sosyal yönler.” V.Zukin
18:00 - 18:30 Ana Konuşma II
  Oturum Başkanı: N.Çıray  
  “Yenilenmiş time lapse teknolojisi: Embriyo seçimi için tam otomatizasyon ve gelişmiş tasarımlar” M.Meseguer
19:30 - 21:30 Açılış Kokteyli
07:30 - 08:30 Kahvaltı Oturumu: Uzmanlar ile vaka tartışması H.Fatemi/R.Cutting/Y.Cheong
08:30 - 09:00 Ana Konuşma III
  Oturum Başkanı: M.Bahçe
  “Son teknoloji PGS: Nasıl, ne zaman, ve kime?” C.Rubio
09:00 - 10:00 2.OTURUM: Son teknoloji infertilite tedavileri: Yönetim hastaya-özel mi yoksa hastalığa-özel mi olmalı?
  Oturum Başkanları: L.Şenturk, M.Işıkoğlu
09:00 - 09:20 “Yönetim hastalığa-özel olmalı” Y.Cheong
09:20 - 09:40 “Yönetim hastaya-özel olmalı” K.Boynukalın
09:40 - 10:00 Soru & Cevap
10:00 - 10:30   Coffee Break
10:30 - 12:00 3.OTURUM (YUVARLAK MASA TARTIŞMASI): Kişiselleştirilmiş YÜT siklus yönetimi: Global bir bakış
  Oturum Başkanı: E.Oral
  Konuşmacılar: E.Baştu, Ü.İnceboz, R.Orvieto, K.Vicdan, M.Meseguer
12:00 - 13:00 SESSION IV: Öğle Yemeği / UYDU SEMPOZYUMU
  Oturum Başkanları: E.Oral, B.Erzik
  “Endometriozis’in tıbbi yönetimi” H.R.Tinneberg
13:00 - 13:30 Ana Konuşma IV
  Oturum Başkanı: A.Erdem
  “Hastaya-özel kontrollü ovaryen hiperstimülasyon: Sonuçların güvenli olarak en üst seviyeye çıkarılması” R.Orvieto
13:30 - 15:00 5.OTURUM: Yirmibirinci yüzyılda reprodüktif cerrahi
  Oturum Başkanları: F.Şendağ, B. Kumbak Aygün
13:30 - 14:00 “Derin endometriozis teşhisi konmuş genç hastalarda cerrahi yaklaşım” A.Wattiez
14:00 - 14:30 “YÜT çağında tubal cerrahinin yeri var mı??” A.Watrelot
14:30 - 15:00 “Cerrahi ortamın fertilite sonuçlarına etkisi” P.Konninckx
15:00 - 15:30   Coffee Break
15:30 - 17:00 6.OTURUM (YUVARLAK MASA OTURUMU): YÜT başarısızlıklarında kişiselleştirilmiş klinik yaklaşımlar
  Oturum Başkanları: H.Yaralı
  Konuşmacılar: K.Yakın, Y.Cheong, H.B.Zeyneloğlu, B.Gülekli
17:00 - 17:30 Ana Konuşma V
  Oturum Başkanı: A.Demirol
  “IVF öncesi genetik taşıyıcılık testlerinin günümüz ART pratiğine etkileri” S.Levett
17:30 - 17:45   Coffee Break
17:45 - 19:00 7.OTURUM (YUVARLAK MASA OTURUMU): YÜT sonrası doğan bebeklerin geleceği: gelişimsel, genetik ve epigenetik açıdan bakış
  Oturum Başkanı: Ö.Deren
  Konuşmacılar: A. Sutcliffe, S.Ribeiro, B.Demir
21:00 - 24:00 Parti
07:30 - 08:30 Kahvaltı Oturumu: Uzmanlar ile vaka tartışması C.Rubio/F.Fiorentino/Y.Khalaf
08:30 - 09:00 Ana Konuşma VI
  Oturum Başkanı: Ç. Çelik Özenci
  “Laboratuardan kliniğe ART’de mikroakışkan teknolojinin kullanımı” U.Demirci
09:00 - 09:40 8.OTURUM: Freeze-all stratejisi: Yakın gelecekte tüm embriyolar dondurucuya mı girecek?
  Oturum Başkanı: C.Fıçıcıoğlu, U.Göktolga
09:00 - 09:20 “Evet, öyle olacak” S.Ribeiro
09:20 - 09:40 “Hayır, ve neden öyle olmayacağını açıklayacağım” Y.Khalaf
09:40 - 10:00   Kahve Arası
10:00 - 11:00 9.OTURUM: Gametlerin gençleştirilmesi
  Oturum Başkanı: L.Karakoç Sökmensüer, E.Ergin
10:00 - 10:20 “Ciddi mitokondriyel hastalıkların geçişinin önlenmesinde nükleus transferi yöntemi ile mitokondri nakli” A.Murdoch
10:20 - 10:40 “Oksidatif stresin klinik önemi ve sperm DNA hasarı: Güncel bakış” A.Agarwal
10:40 - 11:00 “Yaşam tarzı ve çevrenin sperm kalitesine etkisi: İyileştirebilmek mümkün mü?” A.Pacey
11:00 - 12:00 10.OTURUM: İnfertilite tanı ve tedavisinde genetik teknolojilerin kullanımı
  Oturum Başkanı: F.Buyru, K.Elter
11:00 - 11:20 “Teoriden pratiğe erkek infertilitesi genetiği” S.Viville
11:20 - 11:40 “Endometrizisin erken tanısında genetik testlerin kullanımı: Gerçek mi kurgu mu?” N.Rahmioğlu
11:40 - 12:00 “Sperm, yumurta ve pluripotent kök hücrelerde genom mühendislik” A.Veiga
12:00 - 13:00 11. OTURUM: Öğle Yemeği / UYDU SEMPOZYUMU
  Oturum Başkanı: E.Yağmur, Ö.Okutman
  “Genomik teknolojilerin üreme tıbbı geleceğine etkileri” J.Harper
13:00 - 13:30 Ana Konuşma VII
  Oturum Başkanı: S.Özkavukçu
  “Tüpbebek laboratuarlarında standartların iyileştirilmesi: En son nereye kadar ulaşabiliriz?” R.Cutting
13:30 - 14:30 12.OTURUM: Üreme genetiği: Tanısal uygulamalar ve ötesi
  Oturum Başkanı: G.Karlıkaya, B.Balaban
13:30 - 13:50 “Epigenetik ve Üreme” S.Viville 
13:50 - 14:10 “Embryo Mozaisizmi: Ne yapmalı?” F.Fiorentino
14:10 - 14:30 “Endometriyal reseptivitenin tanısı: Gerçekler ve teknoloji-kaynaklı yapay sonuçlar” D.Blesa
14:30 - 15:30 13.OTURUM: Fertilitenin korunması
  Oturum Başkanı: T.Erel, M.Erdem
14:30 - 14:50 “Gamet ve embriyoların kriyoprezervasyonu: En iyi strateji hangisi?” A.Coello
14:50 - 15:10 “Over dokusu transplantasyonu: Daha ne kadar deneysel kalacak?” C. Y. Andersen
15:10 - 15:30 “Fertilitenin korunmasında güncel klinik yönetim” D.Meirow
15:30 - 16:00   Kahve Arası
16:00 - 16:30 Ana Konuşma IX
  Oturum Başkanı: E.Unsal
  “Big data ve genomik teknolojilerin yardımı ile kişiselleştirilmiş üreme tıbbı” S.Karipcin
16:30 - 18:00 14.OTURUM (YUVARLAK MASA OTURUMU):
  Oturum Başkanı: M.Sönmezer
  Konuşmacılar: A.Z.Işık, A.Agarwal, C.Y.Andersen, Ö.Öktem
18:00 - 18:15   Kahve Arası
18:15 - 18:45 Ana Konuşma X
  Oturum Başkanı: K.Boynukalın
  “In vitro aktivasyon: İnfertilite tedavisinde yeni bir yaklaşım” K.Kawamura
18:45 - 19:15 “Akılcı İlaç Sunumu” M.Girginer
19:15 - 19:45 Tartışma ve Kapanış
08:30 - 12:30 Poster bildiri sunumları
REPRODÜKTİF CERRAHİ ÇALIŞTAYI: 500 EURO
KRİYOPREZERVASYON ÇALIŞTAYI: 200 EURO


 

II. International Expermed KONUŞMACILAR

II. International Expermed ULUSAL KONUŞMACILAR & OTURUM BAŞKANLARI

Konuşmacı / Oturum Başkanı
  Cihat Ünlü
  Taner Usta
  Münevver Serdaroğulları
  Halil Ruso
  Aylin Pelin Çil
  Özgür Öktem
  Kemal Özgür
  Murat Sönmezer
  Hakan Yaralı
  Sedat Kadanalı
  Cem Demirel
  Selen Sakar
  Muhterem Bahçe
  Levent Şentürk
  Mete Işıkoğlu
  Ercan Baştu
  Kubilay Vicdan
  Burçak Erzik
  Ahmet Erdem
  Faith Şendağ
  Banu Kumbak Aygün
  Kayhan Yakın
  Hulusi Bülent Zeyneloğlu
  Bülent Gülekli
  Aygül Demirol
  Özgür Deren
  Berfu Demir
  Sinan Özkavukçu
  Cem Fıçıcıoğlu
  Ümit Göktolga
  Lale Karakoç Sökmensüer
  Elif Ergin
  Faruk Buyru
  Koray Elter
  Erbil Yağmur
  Özlem Okutman
  Bülent Alıcı
  Güvenç Karlıkaya
  Başak Balaban
  Tamer Erel
  Mehmet Erdem
  Ahmet Zeki Işık
  Kübra Boynukalın
  Ümit İnceboz
  Çiler Çelik Özenci

KAYIT & KONAKLAMA

KONGRE KAYIT BİLGİLERİ

Kayıt Tipi Erken Kayıt
24 Şubat 2017 Öncesi
Geç Kayıt
24 Şubat 2017 Sonrası
Hekim 300 Euro 350 Euro
Asistan & Hemşire 200 Euro 250 Euro
Firma Temsilcisi 300 Euro 350 Euro

Kayıt ücretine dahil olan hizmetler;


 •   Tüm bilimsel oturum ve aktivitelere katılım hakkı
 •   Bilimsel ve ticari sergi alanlarına giriş hakkı
 •   Programda belirtilmiş olan öğle yemekleri ve kahve molaları
 •   Kongre dökümanları; Çanta, yaka kartı, katılım sertifikası, program ve bildiri özet CD ya da kitabı

ELEXUS HOTEL – KIBRIS

Konaklama Tipi Erken Kayıt
24 Şubat 2017 Öncesi
Geç Kayıt
24 Şubat 2017 Sonrası
Tek Kişilik Oda 625 Euro 675 Euro
2 Kişilik Oda(Kişi Başı) 475 Euro 525 Euro

Konaklama ücretlerine dahil olan hizmetler;


 •   • Konaklama ücretleri, 27 Nisan giriş - 30 Nisan Çıkış olmak üzere 3 Gece herşey dahil konaklamayı kapsar.


  TRANSFER BİLGİLERİ

  •   Kongre giriş ve çıkış tarihlerinde yapılacak olan toplu transfer ücreti kişi başı çift yön 70 Euro'dur.
  •   27 Nisan 2017 ve 30 Nisan 2017 tarihleri dışında yapılacak olan transfler özel transfer olup, kişi başıı tek yön transfer ücreti 120 Euro'dur.

  Fiyatlara KDV dahil değildir.

 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Online Bildiri Özeti Kuralları

 1. 1- Uluslararası Kişiselleştirilmiş Üreme Tıbbı Uygulama ve Hizmetlerinde Güncel Durum ve Geleceğe Bakış Expermed Kongresi ‘ne poster bildiri ile katılım mümkündür. Bildirilerinizi iletişim bilgileriniz ile birlikte [email protected] mail adresine iletmeniz gerekmektedir.

  2- Bildiri özetleri yazılırken yazar bilgileri ve bildiriyi sunacak kişi altı çizili bir şekilde mutlaka belirtilmelidir.

  3- Bildiriler amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar kısmından oluşmalıdır.

  4- Başlık çalışmasının içeriğini açıklar nitelikte olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli ve özel anlam ifade eden kelimeler dışında tüm kelimeler büyük harfle yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kullanılan kısaltmaların ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açılarak açılımı yazılmalıdır.

  5- Bildiri özeti maksimum 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır.

  6- Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto olarak bildiri özetlerinin yazılması gerekmektedir.

  7- Bildiri gönderiminde kullanacağınız yazı karakteri tüm özette aynı olmalıdır.

  8- Bildirinizin kongrede yer alabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın katılımcı kaydı yaptırmış olması gerekmektedir.

  9- Bildiriyi göndermeden önce bildirinizin son kontrolünü dikkatle yapmanız önerilir. Gönderilen bildirilerde sonradan değişiklik yapılması mümkün değildir.

  10- Bildiri özetleri Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecek olup, bildiri kabul veya reddine ilişkin bilgilendirme başyazara elektronik posta yoluyla iletilecektir.

  11- Bildiri özetleri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 olup bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Poster Hazırlama Koşulları

  Tüm kabul edilen posterler kongre boyunca katılımcıların dijital olarak görüntüleyebilmeleri için 70x90 cm boyutlarında power point dosyası olarak hazırlanacaktır. Hazırlanan e-posterlerin en geç 24 Nisan 2017 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri rica olunur.

Bilimsel Sekreterya


Necati Fındıklı, Ph.D.,
[email protected]

Engin Oral, M.D
[email protected]


Organizasyon Sekreteryası


Yenişehir Mah. Rumi Sok. Giray Plaza No:26 Kat: 4 Ataşehir-İstanbul/Turkey 34779
+90 216 456 10 62
+90 0216 456 42 82
[email protected]


II. International Expermed. © 2017